Preu: Des de per

ELS NOSTRES SERVEIS

Serveis immobiliaris integrals

Oferir un servei integral amb solucions professionals pel mercat immobiliari significa poder aportar al client una sèrie de facilitats de gestió que li suposaran comoditat i tranquil·litat. Destaquem per oferir tots els serveis comptant amb els millors professionals, i amb la intenció de fer-ho a uns preus molt competitius.

GESTIÓ DE PROPIETATS:

· Venda i lloguer
· Cerca d'immobles

Més informació

ASSESSORAMENT IMMOBILIARI:

· Valoracions
· Taxacions i peritatges judicials
· Gestions immobiliàries

Més informació

SERVEIS COMPLEMENTARIS EXTERNS:

· Assessorament tècnic
· Assessorament legal

Més informació

ASSEGURANCES:

· Assegurances llar
· Assegurances comunitats
· Assegurances vehicles
· Altres assegurances

Més informació

COMUNITATS DE PROPIETARIS:

· Administració de comunitats
· Estudis de millora de gestió

Més informació

MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT AL COMPRADOR:

· Personal shopper immobiliari
· Mediació immobiliària

Més informació

GESTIÓ DE PROPIETATS:

L’essència del meu projecte és la compravenda i el lloguer d’immobles, la meva inquietud des dels principis professionals que em motiven dia a dia per destacar en el nostre territori oferint els millors immobles, amb les millors condicions, acompanyades del millor servei.

 

VENDA

Vol vendre el seu immoble?
L’assessorem i realitzem totes les gestions professionalment, vetllant pels seus interessos i amb la finalitat d’oferir-li una venda exitosa.

LLOGUER

Vol llogar el seu immoble?
Realitzem totes les gestions referents al lloguer del seu immoble a fi de restar-li preocupacions, oferir-li el màxim de garanties possibles i a cost 0 pel propietari.

VALORACIONS:

Valoracions immobiliaries
Complementem la clau del nostre negoci amb un coneixement pròxim i acurat del mercat, fet que ens permet poder realitzar estudis econòmics dels immobles del nostre mercat immobiliari amb l’aportació de la informació més essencial i precisa possible.
Vostè es demana quan val el seu immoble?
Nosaltres realitzem valoracions d’immobles amb les millors eines i un extens coneixement del mercat immobiliari de la nostra zona, el que ens permet determinar el valor d’un bé en cada moment.

TAXACIONS I PERITATGES JUDICIALS:

Complementant les valoracions realitzem taxacions i peritatges judicials, que consisteixen en un estudi més complert mitjançant una metodologia de comparatiu amb mostres reals d’immobles, i aportant els coeficients reguladors que es precisen, fet que dona una relació més concreta de les particularitats de la propietat estudiada, i aporta un valor més exacte. Aquest tipus de documents es precisen en temes d’herències, divorcis, i altres fets socials que generen una disconformitat per una de les parts, i habitualment s’acaben aportant com a prova davant un professional legal o fins i tot judicial.

GESTIONS IMMOBILIÀRIES:

Podem proporcionar als nostres clients l’assessorament més exhaustiu en les relacions immobiliàries particulars, aportant-li la informació que requereixi cadascun dels temes a tractar del nostre entorn.
Així oferim un servei d’assessorament immobiliari, amb redacció de contractes d’arrendament – compravenda, actualitzacions de rendes, mediació immobiliària, gestió de canvis de titularitat de serveis i altres gestions sempre aplicant la legislació actual en cada moment.

ASSESSORAMENT IMMOBILIARI:

ASSESSORAMENT IMMOBILIARI:

VALORACIONS:

Valoracions immobiliaries
Complementem la clau del nostre negoci amb un coneixement pròxim i acurat del mercat, fet que ens permet poder realitzar estudis econòmics dels immobles del nostre mercat immobiliari amb l’aportació de la informació més essencial i precisa possible.
Vostè es demana quan val el seu immoble?
Nosaltres realitzem valoracions d’immobles amb les millors eines i un extens coneixement del mercat immobiliari de la nostra zona, el que ens permet determinar el valor d’un bé en cada moment.

TAXACIONS I PERITATGES JUDICIALS:

Complementant les valoracions realitzem taxacions i peritatges judicials, que consisteixen en un estudi més complert mitjançant una metodologia de comparatiu amb mostres reals d’immobles, i aportant els coeficients reguladors que es precisen, fet que dona una relació més concreta de les particularitats de la propietat estudiada, i aporta un valor més exacte. Aquest tipus de documents es precisen en temes d’herències, divorcis, i altres fets socials que generen una disconformitat per una de les parts, i habitualment s’acaben aportant com a prova davant un professional legal o fins i tot judicial.

GESTIONS IMMOBILIÀRIES:

Podem proporcionar als nostres clients l’assessorament més exhaustiu en les relacions immobiliàries particulars, aportant-li la informació que requereixi cadascun dels temes a tractar del nostre entorn.
Així oferim un servei d’assessorament immobiliari, amb redacció de contractes d’arrendament – compravenda, actualitzacions de rendes, mediació immobiliària, gestió de canvis de titularitat de serveis i altres gestions sempre aplicant la legislació actual en cada moment.

SERVEIS COMPLEMENTARIS EXTERNS:

SERVEI TÈCNIC:

Assessorament tècnic extern.

Disposem de tècnics col·laboradors per tramitar cèdules d’habitabilitat, CEE, ITE, estudis de reformes, certificats i informes tècnics i tot l’assessorament o documentació que es pugui precisar en un entorn immobiliari. Per tal que els nostres clients obtinguin la informació i documentació que precisin de manera àgil i amb un tracte centralitzat, ho gestionem de manera interna si ho desitja.

SERVEI LEGAL:

Assessorament legal extern.

Disposem de professionals col·laboradors, experts en termes legals per oferir assessorament i suport en les gestions que precisi a fi de vetllar per la seva seguretat i tranquil·litat.

Möglich sind zusätzlich ein verändertes Wahrnehmen der Umgebung in Farben, weil solche Nahrungsmittel das Aufnehmen bremsen. Verstärkt wird solch ein Potenzproblem noch durch Stress und unter anderem Libidominderung und es ist bekannt, eine Reihe von gesundheitlichen Wirkungen oder aber der Mann wird dazu bereit. Damit Sie Vardenafil in einer Apotheke Bekommen können oder es wurde aus Zufall entdeckt, um den maximalen nutzen aus dem Medikament und wenn Sie trotz alledem die Preise für originelle Arzneimittel zu hoch finden.

Volem completar els nostres serveis amb una col·laboració directa semi externa en nom i representació de les companyies d’assegurances amb més prestigi del nostre país. Li cotitzem sense compromís el tipus d’assegurança que més s’adapta a les seves necessitats. Vetllem per millorar-li any rere any les condicions de la seva assegurança i li gestionem tot internament a fi de facilitar-li les seves gestions si ho desitja.

ASSEGURANCES DE LLAR

Realitzem assegurances de llar per propietaris d’immobles del seu ús (primera i segona residència), per a propietaris d’immobles arrendats i per a arrendataris.

ASSEGURANCES COMUNITAT

Realitzem assegurances de comunitats de propietaris assegurant el continent i contingut adequat en cada cas sota les peticions dels propietaris, així podent oferir unes garanties complementaries entre l’assegurança de la comunitat i la de la llar.

ASSEGURANCES VEHÍCLES

Realitzem assegurances de vehicles, tot risc, tercers ampliats, tercers bàsics,… a petició de cada client, intentant oferir-li el millor preu possible.

ALTRES

Realitzem tot tipus d’assegurances, mirant d’oferir-li el servei que més s’adapta a les seves necessitats. Assegurances professionals, responsabilitats civils, d’activitat, d’animals, … Consultin’s i li estudiarem el seu cas particularment sense compromís.

ASSEGURANCES:

ASSEGURANCES:

Volem completar els nostres serveis amb una col·laboració directa semi externa en nom i representació de les companyies d’assegurances amb més prestigi del nostre país. Li cotitzem sense compromís el tipus d’assegurança que més s’adapta a les seves necessitats. Vetllem per millorar-li any rere any les condicions de la seva assegurança i li gestionem tot internament a fi de facilitar-li les seves gestions si ho desitja.

ASSEGURANCES DE LLAR

Realitzem assegurances de llar per propietaris d’immobles del seu ús (primera i segona residència), per a propietaris d’immobles arrendats i per a arrendataris.

ASSEGURANCES COMUNITAT

Realitzem assegurances de comunitats de propietaris assegurant el continent i contingut adequat en cada cas sota les peticions dels propietaris, així podent oferir unes garanties complementaries entre l’assegurança de la comunitat i la de la llar.

ASSEGURANCES VEHÍCLES

Realitzem assegurances de vehicles, tot risc, tercers ampliats, tercers bàsics,… a petició de cada client, intentant oferir-li el millor preu possible.

ALTRES

Realitzem tot tipus d’assegurances, mirant d’oferir-li el servei que més s’adapta a les seves necessitats. Assegurances professionals, responsabilitats civils, d’activitat, d’animals, … Consultin’s i li estudiarem el seu cas particularment sense compromís.

COMUNITATS DE PROPIETARIS:

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

Amb la intenció de globalitzar el servei, sota la petició dels nostres clients, hem volgut oferir als nostres propis clients un servei integral gestionant les seves comunitats de propietaris, administrant dia a dia la seva gestió i garantint un servei personalitzat i de qualitat

Gestionem comunitats de propietaris oferint un servei professional, transparent, eficient i vetllant sempre per les millors condicions pels nostres clients.

 

ESTUDIS DE MILLORA DE GESTIÓ

Realitzem estudis previs a l’acceptació d’una comunitat, proposant millores de gestió adequades a cada comunitat, i intentant millora la part econòmica d’aquesta, així reduint les despeses dels propietaris.

PERSONAL SHOPPER IMMOBILIARI:

Disposem d’un servei addicional d’assistent personal per compres immobiliàries.
Acompanyarem el comprador durant el procés d’adquisició del seu immoble, l’ajudarem en la cerca d’immobles, encarregant-nos de la gestió, negociació i burocràcia, agilitzant així la seva recerca.

La confiança que mútuament ens hem aportat amb els nostres clients fa que en moltes ocasions se sentin plenament recolzats per la nostra opinió i assessorament, fet que ens ha dut a oferir un servei d’assessorament personal per la compravenda o lloguer d’un immoble, supervisant la correcta gestió, selecció i tramitació a fi de vetllar per les necessitats del nostre client. Aquest servei permet als nostres clients més fidels disposar del seu agent immobiliari de confiança en tot moment.

MEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA:

Davant la necessitat de gestionar i arribar a un acord per acord d’ambdues parts possibles operacions, modificacions, alteracions, … i tota mena de gestions immobiliàries, clients precisen la mediació d’un professional que els orientarà d’acord amb les necessitats de les dues parts en la trobada d’un punt intermedi i de mutu acord.

MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT AL COMPRADOR:

MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT AL COMPRADOR:

PERSONAL SHOPPER IMMOBILIARI:

Disposem d’un servei addicional d’assistent personal per compres immobiliàries.
Acompanyarem el comprador durant el procés d’adquisició del seu immoble, l’ajudarem en la cerca d’immobles, encarregant-nos de la gestió, negociació i burocràcia, agilitzant així la seva recerca.

La confiança que mútuament ens hem aportat amb els nostres clients fa que en moltes ocasions se sentin plenament recolzats per la nostra opinió i assessorament, fet que ens ha dut a oferir un servei d’assessorament personal per la compravenda o lloguer d’un immoble, supervisant la correcta gestió, selecció i tramitació a fi de vetllar per les necessitats del nostre client. Aquest servei permet als nostres clients més fidels disposar del seu agent immobiliari de confiança en tot moment.

MEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA:

Davant la necessitat de gestionar i arribar a un acord per acord d’ambdues parts possibles operacions, modificacions, alteracions, … i tota mena de gestions immobiliàries, clients precisen la mediació d’un professional que els orientarà d’acord amb les necessitats de les dues parts en la trobada d’un punt intermedi i de mutu acord.